เรื่องสำคัญแจ้งให้ทราบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

#ปฐมนิเทศ กยศ.66 วันที่ 18 มิถุนายน 2566 ▪️ จัดปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ปีการศึกษา 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประสงค์กู้รายเก่าและรายใหม่ รหัส 66 และผู้ประสงค์กู้รายใหม่ทุกชั้นปี ณ หอประชุมศรึวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 12:00 น.
055-267000 ต่อ 9602
เชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 20 ▪️ 💉🩸 #เชิญชวนนักศึกษาและผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 20 👉วันที่ 19 และ 29 มิถุนายน 2566 👉ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. สามารถบริจาคได้ 3 ครั้ง (รวม 36 ชั่วโมง)/ปีการศึกษา 💥 ลงทะเบียนร่วมบริจาคโลหิตได้ที่นี่ Link ลงทะเบียน
#ผู้กู้ที่ไม่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัย ขอความร่วมมือนักศึกษาปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยที่กำหนดในฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน และเพื่อให้นักศึกษาเริ่มต้นการทำกิจกรรมจิตอาสาเหมือนกันทุกคนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน >>
#ผู้กู้ที่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัย กรณีที่นักศึกษาทำกิจกรรมจิตอาสาส่งในระบบผ่านเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องทำกิจกรรมส่งใหม่ แต่ให้เริ่มเก็บชั่วโมงจิตอาสาตามประกาศฉบับใหม่นี้เพื่อใช้ยื่นกู้ในปีการศึกษา 2567 ส่วนนักศึกษาคนใดที่ยังไม่ได้ส่งจิตอาสา ให้ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้เท่านั้น เนื่องจากระบบจิตอาสาเดิมถูกยกเลิกการใช้งานแล้ว

แนะนำการใช้งานระบบ

แนะนำการใช้งาน

บันทึกข้อมูลการทำกิจกรรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ติดต่อสอบถาม

กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก

055-267000 ต่อ 9602

sas@psru.ac.th

View web counter
Follow Us
แผนที่การเดินทาง

ติดตามเรา