เรื่องสำคัญแจ้งให้ทราบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมออนไลน์ วันที่ 17 มีนาคม 2566 ▪️ ขอให้นักศึกษา กยศ.มรพส. ทุกชั้นปี ซึ่งเป็นผู้ยื่นกู้ปีการศึกษา 2565 ร่วมประชุม Online ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ผ่านแฟนเพจ กยศ.มรพส. (เวลา 08.30 - 10.30 น.)
#ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมอาคารกิจการนักศึกษา (Student Union) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว
055-267000 ต่อ 9602

แนะนำการใช้งานระบบ

แนะนำการใช้งาน

บันทึกข้อมูลการทำกิจกรรมจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ติดต่อสอบถาม

กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก

055-267000 ต่อ 9602

sas@psru.ac.th

View web counter
Follow Us
แผนที่การเดินทาง

ติดตามเรา